Görev Tanımları

Başbakanlık İletişim Merkezi BİMER, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER, yazılı, faks, e-posta yolu ile tüzel veya özel kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen ve Üniversitemize yönelik talep, öneri ve şikayetleri içeren başvuruların 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde değerlendirmek ve cevaplandırmak, Söz konusu başvuruların kayıt altına alınmasını sağlamak, kayıt altına alınan başvuruların günlük takibinin yapılmasını ve raporlanmasını sağlamak.